Priaznivé ceny

Priaznivé ceny

Doprava od 5 EUR

Doprava od 5 EUR

Vernostný program

Vernostný program

Pevnosť a nosnosť lán

Čo znamená údaj o pevnosti

Pevnosť lán je jednou zo základných charakteristík. Ide o silu v N (newtonoch), ktorá je vyvinutá pri pretrhnutí lana. Pevnosť sa uvádza taktiež v kg alebo v kN a daN (kilonewtonoch a dekanewtonoch … 1 kg = 0,981 daN).

Minimálna pevnosť zodpovedá príslušným európskym normám.

Ako odvodiť nosnosť

Treba rozlišovať medzi maximálnou pevnosťou lana (lano sa pri zaťažení na maximálnu pevnosť pretrhne) a jeho nosnosťou. Nosnosť je maximálne zaťaženie lana, ktoré nesmie byť prekročené a je závislé od stanoveného koeficientu bezpečnosti. Ak používame upravené laná napr. na dvíhanie bremien, musíme už pracovať s tzv. bezpečnostným faktorom, ktorý jednoznačne určuje nosnosť lana.

Príklad: lano s minimálnou pevnosťou 1000 kg, ktoré sa použije na dvíhanie nákladu a má bezpečnostný faktor 5:1, má nosnosť 200 kg.

Ak si teda chcem vypočítať orientačnú nosnosť lana, musím údaj o pevnosti vydeliť 5. Vždy však počítajte s faktormi, ktoré ovplyvňujú pevnosť lán a šnúr!

Faktory ovplyvňujúce pevnosť

  • konštrukcia lana
  • oder lana – narušením povrchových vlákien dochádza k znižovaniu pevnosti
  • pôsobenie chemikálií – pevnosti lán z materiálov, ktoré nie sú odolné voči rôznym chemikáliám, môžu byť významne ovplyvnené pôsobením týchto látok – skladujte laná mimo dosahu chemikálií!
  • pôsobenie teploty – skladujte laná mimo zdroja tepla!
  • pôsobenie slnečného (UV) žiarenia, materiály polyamid, polyester a polypropylén (PP aj PPV) sú UV stabilizované pri výrobe – pri skladovaní však udržujte výrobky na miestach chránených pred slnečným žiarením – predĺžite ich životnosť!
  • pôsobenie rázových síl
  • záplety – znižujú pevnosť lán o cca 10 %, záplety je nutné vykonávať veľmi starostlivo
  • uzly – znižujú pevnosť lán o cca 50 % (až o 90 % v prípade oceľových lán)
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov